Reperation af Straatag

Normalt vil et stråtag kunne holde mere end 30 år og ofte op til 60 år under de rette betingelser.

Som med alle konstruktioner så kræver stråtaget en smule opmærksomhed for at holde længst muligt.

Sørg for luft og sol til dit stråtag

Et stråtag holder sig bedst hvis det har mulighed for at blive tørt. Derfor kan det være en god ide at være opmærksom på, om der er mos, lav eller alger på taget. De kan nemlig være med til at holde på fugten i stråtaget.

Hvis du har træer i umiddelbar nærhed af dit stråtag, så kan de også med tiden skærme så meget for vinden at de hæmmer tørring af stråtaget. Desuden kan træer også vokse ind over taget og de kan i nogle tilfælde slide huller i taget. Så vær opmærksom på træernes placering, og hvis de generer dit stråtag bør du overveje en beskæring eller, i helt grelle tilfælde, en fældning.

Husk også at nedfaldne blade og nåle kan mindske et stråtags evne til at tørre ordentligt, specielt hvis de lægger sig i skotrender. Heldigvis kan det meste fjernes nænsomt fra stråtaget med en løvrive inden vinteren sætter ind.

Reparer din mønning 

Du skal også være opmærksom på dit stråtags mønning og sikre at den dækker korrekt. Hvis du opdager huller og bare pletter ved din mønning så er det vigtigt at du får den udskiftet snarest muligt. Hvis du er i tvivl om mønningen er moden for en udskiftning så kontakt os endelig, da vi gerne kigger forbi og giver vores professionelle vurdering.

Det er ikke kun selve stråtaget der skal efterses

Søg også for at udvendigt træværk som vindskeder, vandbrædder, kvistvinduer og lignende bliver efterset og får den træbehandling der er nødvendigt for at de holder i mange år. 

Nogle gange er en reparation af dit stråtag nok

Hvis du opdager huller i taget eller andre småskader så kommer vi også gerne og vurderer reparationens omfang. I de fleste tilfælde er skaden ikke ret omfattende og kan nemt repareres.

Ser dit stråtag meget slidt og trist ud, så lad os komme ud at se på taget. Nogle gange viser det sig at der måske kun er brug for enkelte reperationer for at stråtaget måske kan ligge 10-15 år mere og den egentlige grund til at skifte hele stråtaget, er af mere æstetiske hensyn end reelle problemer.