reperation af straatagDansk Tækkeservice tækker hovedsageligt med danske tækkerør, da de på forhånd er tilpasset vores klima. Denne type rør, giver et flot og ensartet stråtag i struktur og farve. Tækkerør er en sæsonvare og høstes om vinteren hvorefter de kommer på lager et sikkert og tørt sted, så kvaliteten holdes i top.

Dansk Tækkeservice kontrollerer løbende tækkerørernes kvalitet og fugtighed, så de hele tiden er sunde og brugbare.

Under selve tækkearbejdet kontrolleres tagets tykkelse, slidlag og at rørene har den rigtige hældning, så der opnås den længste levetid for taget som muligt. Alt tækkearbejde udføres efter Dansk Tækkemands Laugs tækkevejledning.

Vedligeholdelsesplan

Vi laver altid en vedligeholdelsesplan ved aflevering af en tækkeopgave. Så du som kunde altid er informeret om, hvornår hvilke opgaver, skal efterses.

Reparationer

Vi udfører alle typer reparationer og renoveringsarbejde i forbindelse med stråtaget. Herunder stormskader, mos angreb og generel slitage af taget.