200m2 Nyt stråtag med Sepatec, den sidste længe af en ældre firelænget bindningsværks gård i Allerslev ved Lejre. Her med nymonteret velux mellem to eksisterende buede kvistvinduer. Og med en sjov løsning omkring et større veluxvidue tæt på skotrenden. Rygning/ mønning med havrehaln i hønsenet og uden rygtræer.